People Analytics

Kobler "smart data" til talent management

I Cubiks er vi erfarne i Big Data. Våre psykologer har utført datadrevne kandidatvurderinger i flere tiår. Med Cubiks Predictive Analytics, anvender vi et stort spekter av HR data og analyse for å forbedre din talenthåndteringsprosess. Ved å overlate alle utregningene til oss får du tilgang til den innsikten du trenger.

Med Cubiks’ predictive analytics kan du:

Få tilgang til og anvende et bredt spekter av HR-parametre for å bringe vitenskapelig innsikt til din talent management

Benytte vår data analyse og få relevant kunnskap om prestasjon, retensjon, mobilitet og mye mer

Bygge på Big Data for å forutse trender, rekruttere de beste talentene og skape bedre prognoser

 

“Big data” gir betydelige fordeler for arbeidsgivere, med enorme mengder av informasjon om arbeidskraften tilgjengelig. Utfordringen ligger i å koble denne verdifulle informasjonen til menneskene i din virksomhet.

 

Våre eksperter vet at arbeidsgivere trenger faktabasert innsikt for å ta de beste avgjørelser når det kommer til menneskene i organisasjonen. Det er her vi kommer inn – ved å gjøre data meningsfullt og ved å analysere det - så du kan forutsi bedre hvordan dine ansatte vil prestere.

Kort oppsummert:

Stort utvalg av HR parametre fra Cubiks' omfattende data om mennesker

Velg de parametrene som er viktige; fra jobbprestasjon til lederpotensial

Analyse for å predikere prestasjon og forutse trender

Ekspertstøtte til å utforske verdifulle aspekter ved din arbeidsstyrke

Vitenskapelig algoritmer bygd fra en kontinuerlig ekspanderende database

Leder-vennlig innsikt i lettfattelige, presise rapporter