Kompetansestyring

Legg grunnlaget for rekruttering og utvikling

Hvilke kompetanser kreves for å drive organisasjonen din fremover? Hvis du ikke vet svaret på det, hvordan kan du forvente å selektere egnede kandidater, identifisere potensiale, eller utvikle dine medarbeidere? Et kompetanserammeverk på tvers av bedriften vil definere hva slags atferd og arbeidsrutiner som kreves for suksess. En god kompetanseplan vil også legge grunnlaget for rekruttering, utvikling, og prosesser for karriereprogresjon.

Med en kompetanseplan kan du:

Sikre åpenheten og kvaliteten på seleksjons- og utviklingsprosessene til virksomheten.

Integrere deres kjernekompetanser i verktøy og tjenester for å få en konsistent evaluering av prestasjoner.

Rekruttere, identifisere, utvikle og promotere kandidater på en mer effektiv måte.

 

Tre tilnærminger til kompetanser

Brukt av tusener av HR-ansatte og linjeledere over hele verden, Cubiks' Kompetanserammeverk er basert på grundig forskning og inneholder 53 kompetanser som er delt inn i fem kjernegrupper: Tenking; Relasjoner; Lederskap; Egenledelse; Måloppnåelse.

Cubiks' Lederskapsmodell gjør arbeidsgivere i stand til å ha en konsistent tilnærming til det å vurdere og utvikle ledelseskompetanse, med en klar beskrivelse av oppgavene og ansvarsområdene til ledere på fire forskjellige organisasjonsnivåer.

Det nettbaserte spørreskjemaet til Cubiks Competency Profiler vil hjelpe deg med å forstå hvilke kompetanser du trenger å se etter. Inviter jobbeksperter til å vurdere viktigheten av visse kompetanser for en bestemt rolle eller funksjon, og slå deretter sammen resultatene og se hvor konsensus er.

Kort oppsummert:

En tilpasset liste med verktøy og tjenester som vil hjelpe til med kompetansestyring.

Forskningsbaserte verktøy som er utformet av eksperter.

Utvikle en intergrert tilnærming, slik at du kan få mest mulig ut av HR-aktivitetene dine.

Et solid kompetanserammeverk utviklet ved omfattende forskning.

Lokal kunnskap og kulturelt sensitiv støtte verden over.

Hold deg oppdatert