Assessment og Utvikling

Engasjerende og innsiktsfull talent assessment

For å få mest mulig ut av dine medarbeidere trenger du innsikt i hva det er som motiverer dem. For å vite hva som driver dem til å prestere og hvordan man best kan støtte utviklingen deres, er det viktig å utforske personlighet, evner og atferd på tvers av arbeidsstyrken din. Dette er hvor Cubiks' assessment- og utviklingssentre kan hjelpe til. De er perfekt strukturert rundt dine individuelle behov, og de forsterker seleksjon og utvikling av nåværende og fremtidige medarbeidere, i tillegg til å hjelpe deg med å identifisere deres potensiale.

Våre assessment- og utviklingssentre tilbyr:

Fleksible øvelser som er utformet for å reflektere bedriftens kultur og verdier.

Engasjerende og praktiske samlinger utformet av eksperter.

Vitenskapelig etablert innsikt samlet i presise rapporter.

 

Alle våre talent assessment- og utviklingssentre er utformet og levert av Cubiks' eksperter. Våre tverrfaglige team dekker alle felt, inkludert organisasjonspsykologer, HR konsulenter og forretningseksperter.

Vi bruker tid på å få en grundig forståelse av deres organisasjon. Deres mål og målsettinger, kjerneverdier og kompetanser. Kun da kan vi tilby den beste løsningen for deres behov.

Kort oppsummert:

En grundig vurdering av personlighet, evner, verdier og kompetanser

Nesten to millioner assessmenter blir levert hvert år

Et bredt utvalg av tilgjengelige språk, med multinasjonal dekning fra Cubiks' globale nettverk

Spesialbygde, skreddersydde eller ferdiglagde løsninger som passer dine forretningsmessige utfordringer

Konsulentekspertise som passer til nivået og bakgrunnen til dine deltagere