Evaluering av potensiale

Få innsikt i dag om fremtidige talenter

Effektive metoder for å identifisere potensiale, spiller en viktig rolle i alle gode talentutviklingsprosesser. Hvorvidt du ønsker å finne de uoppdagete talentene i dine arbeidsstyrke, planlegge initiativer for å akselerere utviklingen hos dine ansatte, eller hvis du ønsker å utforske potensiale når du velger ut kandidater, så kan vi finne en løsning for deg. 

Våre øvelser for assessment av potensiale er enkle å implementere og enda enklere å fullføre, og kombinerer nøyaktige resultater med rapporter som er umiddelbart tilgjengelige. De er også ideelle for succession planning.

Med forskningsbaserte løsninger som Talentindikator, vil det å slå seg sammen med oss sikre at fremtidig potensiale ikke vil gå uoppdaget.

 

 

Talentindikator

Oppdag potensialet blant dine medarbeidere

Å tiltrekke, beholde og utvikle det riktige talentet kan hjelpe med å sikre langsiktig suksess for enhver organisasjon, liten eller stor. Faktisk, så er det å identifisere uoppdaget potensiale blant dine nåværende medarbeidere ofte mer vellykket og kostnadseffektivt enn å rekruttere eksternt.

 

Med Talentindikator kan du:

One

Evaluere en persons potensiale til å lykkes i en mer kompleks rolle

Identifisere ubenyttet talent i din organisasjon og skap effektiv succession planning

Finne og utvikle framtidige ledere

Med bruk av et omfattende nettbasert tilbakemeldingsspørreskjema, samler Talentindikator 'kandidat spesifikke' meninger fra et utvalg av overordnede kolleger - og samler svarene i en samlet talent-skår for hver deltager.  

Den er vitenskapelig, svært nøyaktig og integreres enkelt i deres eksisterende program for prestasjonsevaluering. Identifisering av potensiale har aldri vært lettere.  

Kort fortalt

Vitenskapelig forankret evaluering for talent utvikling basert på psykometrisk ekspertise

Identifiser talent tidligere i deres karriere for å støtte utvikling

Evaluer det langsiktige potensialet hos nyansatte

Fokusert nettbasert spørreskjema for rask og enkel evaluering

Omfattende rapportering via Cubiks Online

Kulturelt sensitiv, support på lokale språk for globale organisasjoner

Hold deg oppdatert

Trender, Innsikt, Thought Leadership, Beste Praksis… kunnskap er nøkkelen.