Evnetester

Predikerer prestasjon på alle nivåer

Uansett hvor mange kandidater du har, hvilket nivå de er på og hvor de jobber, er kognitive evnetester et sikkert kort for å predikere prestasjon.

Belyser raskt en kandidats styrker og utviklingsområder. Disse evalueringene sparer verdifull tid og ressurser i screening, seleksjon og identifisering av talenter.

Det er grunnen til at mange av de største rekruttererene velger evnetester som Logiks. De er enkle å implementere og raske å fullføre, og Logiks kan levere resultater med tungt vitenskapelig grunnlag på få minutter.

Cubiks tilbyr en rekke evnetester, enten klare til å brukes med en gang, eller tilpassede for dine behov - hver og en er utformet for å predikere jobbprestasjon på en pålitelig måte.

Logiks

Rask og effektiv vurdering av evner.

Å forstå styrkene til dine nåværende og potensielle medarbeidere betyr at du kan ta informerte avgjørelser, spare tid og forbedre prestasjoner. Det er lett å se hvorfor evnetester er en så viktig del av screening og seleksjon stadiene.

Med Logiks kan du:

Teste kandidater med en unik serie av verbale, numeriske og abstrakte oppgaver.

Vurdere nåværende og potensielle medarbeidere på alle nivåer.

Generere idividuelle rapporter eller grupperapporter på en enkel måte.

Å teste kognitive evner kunne ikke vært enklere. Logiks benytter seg av forskningsbasert innsikt til å raskt identifisere og filtrere ut de minst passende kandidatene.

Spørsmål blir trukket tilfeldig fra hundrevis av mulige for å forsikre en rettferdig, nøyaktig og detaljert evaluering, med øyeblikkelig analyse.

Alt dette blir støttet opp av Cubiks Online, vår brukervennlige nettbaserte plattform for enkel rapportering og administrering.

Kort sammenfattet:

Få verdifull innsikt i styrkene til nåværende eller potensielle medarbeidere.

Nettbaserte ansettelsestester, uten behov for tilsyn, vil spare tid og ressurser.

Forskjellige versjoner som kan benyttes til kandidater på alle nivåer.

Enkelt å sette opp, raskt å fullføre, og hver test er annerledes enn den forrige.

Tester er tilgjengelig på mange forskjellige språk for globale organisasjoner.

Enkel administrering med rapporter som er øyeblikkelig tilgjengelige i Cubiks Online.

Hold deg oppdatert

Trender, Innsikt, Thought Leadership, Beste Praksis… kunnskap er nøkkelen.