Innboksøvelse

Virkerlighetsnære evalueringer med realistiske tidsskjema.

Hvis du er ute etter å forstå hvordan et individ vil takle de daglige oppgavene i en rolle, kan innboksøvelser hjelpe.

Øvelser som Etray tilbyr en enkel løsning for rekrutterere som ønsker å ha egne assessment sentre innad i selskapet. En simulasjon som Etray kan være sentral i mange seleksjonsprosesser. Den simulerer en travel e-post innboks så du kan se hvordan en kandidat svarer under press. Disse testene kan også gi kandidatene en forsmak på hva det er som forventes av dem i en spesifikk rolle.

Cubiks tilbyr ferdigutviklede eller skreddersydde øvelser for jobbsimulering som møter dine spesifikke behov. De er alle et resultat av etablert forskning, og utviklet med tanke på multinasjonale organisasjoner.

ETRAY™

Løs realistiske problemer fra en travel e-postinnboks.

Enten du er ute etter å gjøre raske og velinformerte rekrutteringsvalg, eller om du ønsker å utvikle evnene til arbeidsstyrken din, så vil Cubiks' Etray være en nøyaktig vurdering av kandidatens problemløsningsevner i møte med en travel e-post innboks.

Etray lar deg:

One

Evaluere hvordan kandidater vil prestere i en gitt rolle.

Two

Oppdage hvordan deltagere jobber under tidspress.

Three

Redusere behovet for administrasjon og forbedrer nøyaktigheten på evalueringer.

Denne innboks evalueringen er full av diverse tidssensitive, rolle-baserte e-poster man må vurdere og svare på. Den tillater kandidater å velge sine svar, før de utfører en skriftlig test som blir manuelt evaluert av en vurderer med nødvendig trening.

Når flere e-poster dukker opp etter hvert som testen blir gjennomført, blir kandidatene nødt til å tenke og ta avgjørelser raskt.

Å selektere og utvikle teamet ditt krever vitenskapelig etablert innsikt inn i deres arbeidsrutiner, noe som er grunnen til at vi har utviklet tre versjoner av Etray - én for nyutdannede og mellomledere, én for toppledere, og én for støttepersonell.

Kort fortalt:

Realistisk og engasjerende jobbsimulering for kandidater og personale.

Tre versjoner for å vurdere kandidater på tvers av forskjellige roller og nivåer.

Tilbyr en realistisk forsmak på jobben for kandidater.

En plattform av etablert vitenskap, utviklet av Cubiks' eksperter.

Rask og enkel å administrere med Cubiks Online.

Available in a range

Tilgjengelig på en rekke forskjellige språk for internasjonale evalueringer.

Hold deg oppdatert

Trender, Innsikt, Thought Leadership, Beste Praksis… kunnskap er nøkkelen.