Utvikling

Se mot fremtiden

Utvikle team og individer, og bygge karrieremuligheter for dem vil være nyttig for både de ansatte og for organisasjonen.

Individuell suksess driver organisasjonens prestasjoner. Når dine medarbeidere utvikler seg vil organisasjonen også utvikle seg.

Veien til endring er forskjellig for alle, men den er alltid avhengig av selvbevissthet. Våre utviklingsverktøy og tjenester gir et bredt spekter av tilnærminger og inkluderer mange synspunkter, som gir et mer fullstendig og objektivt bilde av prestasjon.

Denne kunnskapen hjelper mennesker med å kunne benytte seg av styrkene sine og å jobbe for å forbedre utviklingsområdene sine.

Enten det er en bestemt person som vil ha utbytte av coaching, eller om det er et nytt team som trenger en god start, så tilbyr Cubiks støtte fra start til slutt.

Utvikling i praksis

Man bør aldri slutte å lære. Når medarbeiderne utvikler seg og trives, så vil også organisasjonen gjøre det.

Opplæring levert til Bayer France har forbedret utviklingen av fremtidige ledere.

Bedriftsrettede utviklingserfaringer utviklet for ansatte med høyt potensiale i Goodyear.

Det blir levert rundt 3000 evalueringer ansikt-til-ansikt hvert år.

Over 120,000 Cubiks 360 vurderinger blir fullført hvert år.

 

Ta kontakt

 

Hold deg oppdatert