UK Civil Service Fast Stream

"Cubiks' SJT har vært et svært verdifullt tillegg til vårt 'Fast Stream' testprogram. Det har levert en relevant, robust og engasjerende assessment som gir et viktig fremskritt for tilnærmingen vår, og fanger opp elementer av rollen til nyutdannede, utfordringer og høydepunkter."

Cubiks har vært en partner for rekrutteringsprogrammet for nyutdannede 'UK Civil Service Fast Stream' siden 2004. I løpet av denne tiden har Cubiks' eksperter utformet og levert skreddersydde nettbaserte og direkte assessmenter for å velge ut nyutdannede med høyest mulig potensiale. 

Offentlig program i Storbritannia

Offentlig program i Storbritannia

Rekrutterer det beste talentet for fremtidige roller innen offentlige tjenester

Nasjonal leder

Nasjonal leder

Et av Storbritannias mest anerkjente og veletablerte programmer for nyutdannede

Stort volum av rekrutteringer

Stort volum av rekrutteringer

Håndterer tusener av søknader for rundt 1,000 stillinger

Utfordringer

En ekstra vurdering for å forbedre validiteten

Fast Stream teamet ba Cubiks om å skape en ny Situational Judgement Test (SJT), som de kunne legge til i seleksjonsprosessen sin med mål om å forbedre rettferdigheten og redusere negative konsekvenser. Denne nye assessmenten ville supplere den etablerte seleksjonstilnærmingen, og legge til flervalgsspørsmål basert på en rekke med arbeidsplasscenarioer som er spesifikke for rollene for nyutdannede innenfor offentlige tjenester. 

Løsninger

Omfattende testing for å optimalisere testspørsmål

Cubiks lagde 73 SJT spørsmål, som ble testet av 11,000 søkere til programmet for nyutdannede i 2014/2015. For å sikre innholdets validitet, var også 45 'Fast Stream'-ledere med på testen. Deretter ble disse testspørsmålene analysert for å lage en liste som ville være den endelige assessmenten. 

De 20 beste spørsmålene ble valgt ut, på bakgrunn av deres evne til å predikere prestasjon ved assessment sentre. De ble også kartlagt opp mot seks svært viktige kompetanser i Fast Stream sitt kompetanserammeverk.

Resultater

Nye SJT predikerer prestasjon på assessment sentre

Spørsmålene som har blitt valgt for SJT'en har en betydelig korrelasjon med hvordan kandidatene gjorde det på assessmentsentre. Den endelige assessmenten viste ingen 'adverse impact' for kjønn eller etnisitet, og kvinner gjorde det kun litt bedre enn menn.

Dette mønsteret går igjen i live-dataene fra 2015/2016, hvor SJT'en ikke viste noen 'adverse impact' for hverken kjønn, etnisitet, studier ved Oxford eller Cambridge, eller sosioøkonomisk status.