Subsea 7

"Resultatene fra Subsea 7 sin Talent Indikator har blitt brukt i 'Global Explorer'-programmet, og gitt innsikt som forbedrer planlegging av etterfølgere og hvordan man skal holde på ansatte med høyt potensiale"

Multinasjonal operasjon

Multinasjonal operasjon

Ingeniørtjenester og konstruksjon fra havbunnen til overflaten

En global arbeidsstyrke

En global arbeidsstyrke

Over 12,000 ansatte på verdensbasis

Gode karrieremuligheter for talenter

Gode karrieremuligheter for talenter

Utvikler ansatte med høyt potensiale

Utfordringer

Subsea 7 trengte en løsning å integrere inn i sitt Global Explorer Program (GEP), en ordning som støtter ansatte med kapasiteten til å ha en rask framgang inn i mer ansvarsfulle internasjonale roller. 

Løsninger

Samarbeider med det multinasjonale teamet for læring og utvikling. Cubiks utformet og leverte en Talent Indikator på tvers av deres verdensomspennende operasjon. Dette nettbaserte tilbakemeldingsspørreskjemaet har hjulpet ansatte med å utforske potensialet sitt og oppdage hvor talentet deres ligger. Individuelle utviklingssamtaler og veiledningsmøter gir videre dybde til prosessen.

Resultater

Gjennom partnerskapet deres med Cubiks, har Subsea 7 nå en tilnærming hvor de:

  • Forbedrer utvikling og etterfølgelsesplanlegging

  • Arbeider med ansatte med høyt potensiale for å få verdifull innsikt i deres styrker og utviklingsområder

  • Utvikler HR prosesser for å beholde ansatte med høyt potensiale