Knauf Insulation

"360'en er et kraftig tilbakemeldingsverktøy og en viktig del av vår bærekraftige ansattstrategi. Den tillater oss som et selskap å støtte opp under kontinuerlig utvikling, rettet mot virkelige og konkrete individuelle styrker, i tillegg til å utvikle fleksibliteten hos lederene våre og skape en tenkemåte som ønsker endring velkommen når fremtidige utfordringer skal håndteres."

Knauf Insulation oppsøkte Cubiks for assistanse med å styrke sine verdier og lederskapskompetanser innenfor HR prosesser. Knauf Insulation ønsket å oppnå en forståelse av hvor dypt deres bærekraftige ansattstrategi var forankret i selskapets daglige drift og atferd. 

En del av den globale Knauf Gruppen

En del av den globale Knauf Gruppen

Mer enn 30 år med erfaring i isolasjonsbransjen

Omsetning på over 15 milliarder

Omsetning på over 15 milliarder

Virksomhet i over 35 land

Mer enn 5,000 ansatte på verdensbasis

Mer enn 5,000 ansatte på verdensbasis

Har etablert seg ved over 40 produksjonanlegg

Utfordringer

Prestasjonsdata og data fra vurderinger hadde vist selskapet at det var to områder som de trengte å addressere; lederskapskompetanser trengte å styrkes, og personlig og organisatoriske evner trengte utvikling. Det var kritisk at Knauf Insulation kunne begynne å bruke et integrert verktøy som ville inkorporere både verdiene deres og de bærekraftige lederskapskompetansene, samtidig som det ga lederene en forståelse av prestasjonen sin, og hvordan de skulle forbedre denne.

Cubiks tilbyr fleksibilitet og ekspertise innen testutforming

Cubiks var den perfekte partneren for Knauf Insulation, siden verktøyet var fleksibelt nok til å kunne inkludere skreddersydd assessment-innhold. I tillegg visste Knauf Isolasjon at Cubiks kunne tilby den støtten som krevdes i designfasen for å forsikre at utsagnene ville være relevante og lette å forstå på tvers av virksomheten. 

Løsninger

Å skaffe innsikten til å bygge skreddersydde 360'er

Teamet fra Cubiks jobbet med Knauf Insulation for å oversette dens eksisterende kompetanserammeverk til nettbaserte 360-verktøy med en reell påvirkning på virksomheten. Å kombinere denne innsikten med Cubiksteamet sin ekspertise, ledet til to skreddersydde 360 vurderinger som var tilpasset til Knauf Insulation sitt arbeidsmiljø. Cubiks hjalp også til med branding og design for assessmentene, og med strategisk intern kommunikasjon for å oppnå støtte for de nye 360'ene. 

360'ene gir innsikt og reflekterer hva det er som er viktig for Knauf

360'ene er en reell refleksjon av Knauf sine verdier og kritiske kompetanser. Med innhold som relaterer til de virkelige arbeidskravene til de ansatte, gir 360'ene en innsiktsfull og relevant erfaring for Kanuf Insulation sine ledere. 

Resultater

360-profilene gir ledere verdifull innsikt inn i egne styrker og utviklingsområder og hvordan disse relaterer til organisasjonens kultur og lederskapskompetanser. Innad i Knauf Insulation sitt talentutviklingsprogram styrker denne informasjonen resultatene fra utviklingssentre og gir veiledning rundt hvor personene bør fokusere sine utviklingsaktiviteter. 

Dette har ført til en generelt mer åpen tilbakemeldingskultur på tvers av organisasjonen. Det har fått selskapets ledelse til å utvikle sterkere selvanalyseringsferdigheter og har gjort dem mer oppmerksom på verdien i selvbevissthet og atferdsendringer.