Groupama

"Ved hjelp av PAPI har HR-avdelingen vår ved Groupama Northeast fått forbedret objekiviteten sin rundt de interne og eksterne rekrutteringsprosessene sine. Hvert år fullfører over 400 deltagere PAPI, noe som hjelper HR med suksess i å fylle ledige stillinger på en pålitelig og åpen måte."

Global Rekkevidde

Global Rekkevidde

Et ledende fransk forsikringsselskap som opererer i 11 land

Verdensomspennende Suksess

Verdensomspennende Suksess

Rundt 13 millioner kunder og nesten 35,000 ansatte

Etablert Ekspertise

Etablert Ekspertise

Har operert innenfor forsikringsbransjen i mer enn 100 år

Utfordringer

HR avdelingen til Groupama Northeast ba om støtte fra Cubiks da de var ute etter å forbedre rekrutteringsprosessen sin og få nye ansettelser til å passe bedre til stillingene sine. Selskapet trengte et brukervennlig verktøy som ville være anvendelig i forskjellige funksjoner og på tvers av forskjellige nasjonaliteter for å gjennomføre konsistente og rettferdige assessmenter. 

Det var viktig at Groupama Northeast kunne bruke det nye verktøyet på en stor mengde med kandidater over en kort tidsperiode siden det trengte å rekruttere for en mengde forskjellige roller innenfor en begrenset tidsperiode. Verktøyet trengte å levere pålitelig informasjon som ville hjelpe dem med å gjøre rekrutteringsprosessen og intervjuene svært objektive. 

Løsninger

Cubiks assisterte Groupama Northeast med å implementere PAPI, deres arbeidsbaserte personlighetsspørreskjema med vitenskapelig grunnlag. Dette verktøyet er nettbasert, så Groupama HR kunne administrere og følge opp på assessmentinvitasjoner, samt generere rapporter angående resultatene deres fra Cubiks' sentrale online administrasjonsplattform. 

PAPI kunne blitt administrert til alle kandidatene forut for intervjuene deres for å gi rekrutteringsansvarlige en dypere forståelse av hver kandidat sine behov og atferdstendenser på arbeidsplassen. Resultatene fra PAPI kan gjøre at intervjuerene kan profesjonalisere samtalene sine ved å bruke konsise og klare rapporter for å utforske individenes personlighetsprofiler sammen med dem. 

Resultater

PAPI har blitt lansert i flere avdelinger av Groupama over flere land, og har blitt tatt godt i mot overalt. Ledere og deltagere har alle ment at prosessen har vært interessant og givende, og at selskapet har merket en signifikant forbedring i hvor godt de nye ansatte har passet inn i stillingen sin.