Foreningen for Alzheimers

"Cubiks innførte struktur og objektivitet til en svært kompleks fase av 'Adapting to Deliver', vårt endringsprogram. Deres tilnærming var objektiv og tilsynelatende enkle, noe som tillot oss å oppnå likevekt og kontinuitet på tvers av alle de mangfoldige rollene som er påvirker av endring."

Foreningen for Alzheimers søkte hjelp fra Cubiks med implementeringen av deres nye endringsinitiativ 'Adapting to Deliver'. Dette programmet ble utformet for å forsikre seg om at Foreningen er best mulig stilt for å levere strategien sin samtidig som de utnytter muligheter som kommer med økt støtte fra myndighetene til å håndtere demens. 

Foreningen tok sikte på en 'beste praksis'-tilnærming for å forsikre seg om at de hadde de beste talentene på plass. Cubiks ble tatt med for å utforme og levere robuste løsninger for rekruttering, talentidentifisering og utvikling av de ansatte.

Visjon

Visjon

Foreningen for Alzheimers har en visjon om en bedre og mer rettferdig verden for mennesker med demens, og ønsker å holde de tilknyttet til livene sine

Overbevisninger

Overbevisninger

De mener at mennesker med demens og de som tar vare på dem har rett på støtte og tjenester av høy kvalitet

Mål

Mål

Foreningen jobber for å oppnå dette gjennom kampanjer, forskning, trening, opplysningsarbeid og leveransen av tjenester

Utfordringer

For Foreningen for Alzheimers er det sentralt å fokusere på rettferdigheten ved utformingen av assessmenter, i tillegg til en objektiv tilnærming hos vurderere. Cubiks ble brakt om bord for å assistere Foreningen for Alzheimers med å tilpasse eksisterende jobber, utvikle nåværende ansatte i overensstemmelse med den nye visjonen, og også for rekruttering av nye roller. 

Med assessment- og utviklingsdelene av denne endringsprosessen pågående samtidig, trengte Cubiks å utvikle fleksible løsninger, som kunne passe for en rekke innflytelsesrike stillinger. 

Løsninger

Cubiks jobbet med sentrale personer fra avdelingen for 'People and Organisational Development' (POD) hos Foreningen for Alzheimers, i tillegg til vurderere og ansatte på tvers av forskjellige roller. Denne konsultasjonen hjalp Cubiks med å forstå veldedighetens objektiver og utfordringer bedre, og kunne utforske hvordan man kunne overvinne dem sammen. 

Cubiks gjennomførte en rolleanalyse og kartleggingsøvelse for å identifisere de kritiske rollekompetansene som passer til Foreningens verdier og dermed forsikrer relevansen til de nye verktøyene. Kompetansene som ble identifisert lå til grunn for case studiene, simulasjonene og de skriftlige øvelsene, for en innebygd konsistens. 

Resultater

Cubiks lagde jobbrelevante, objektive assessment- og utviklingsverktøy som inkluderer: 

  • Personlighetstester
  • Evnetester
  • Kompetansebaserte vurderinger – Etray innbokssimulasjon og assessmentøvelser
  • Trening for foreningen for Alzheimer for å etablere en egen intern gruppe med assessorer

For å opprettholde engasjement gjennom denne endringsperioden var det viktig å tilby omfattende støtte til de ansatte som deltar i utviklingssentre. 

Cubiks støttet dette videre ved å tilby en rekke med personlighetsbaserte veiledningsrapporter for å hjelpe til med utviklingsplanlegging. Ved å linke prestasjonene ved utviklingssenteret til en persons nåværende mål og fremtidige rollekravhar prosessen hjulpet til med å bygge momentum for den pågående utviklingen. 

Den kombinerte assessment og utviklingstilnærmingen har hjulpet Foreningen for Alzheimer med å komme seg nærmere oppnåelsen av de høye standardene de er ute etter som seksjonsledere innenfor demens. Disse prosessene bidrar til en pågående drivkraft for beste praksis som tillater veldedigheten å finne og beholde talentene de trenger i dag og i fremtiden.