Eurofins

“Cubiks sine assessmenter hjelper oss med å få frem Eurofins sine verdier. De gir oss pålitelige og tydelige resultater. Vi føler at det ikke finnes noen bedre evnetest, og vårt inntrykk av kandidaten passer til de faktiske resultatene. Vi har full tillit til testresultatene og får raskt og enkelt tilgang til dem, noe som sparer mye tid når vi er i en seleksjonsprosess.”

Som et av de raskest voksende selskapene i Europa, var det viktig for Eurofins å sørge for at de rekrutterte de beste talentene til de forskjellige stillingene sine. Å jobbe i selskapets laboratorier krever et spesifikt og nøyaktig sett med evner, og Eurofins ville at rekrutteringsprosessen deres skulle vektlegge dette. Selskapet hadde erfaring med å bruke evnetester for å screene kandidater, men HR-teamet følte at de trengte en mer robust og reliabel assessment.

Et internasjonalt selskap innen biovitenskap

Et internasjonalt selskap innen biovitenskap

Leverer testanalyser og lignende tjenester til kunder i flere bransjer

Multinasjonalt fotavtrykk

Multinasjonalt fotavtrykk

Over 225 laboratorier på tvers av 39 land

Global gruppe med ansatte

Global gruppe med ansatte

Mer enn 23,000 ansatte på verdensbasis

Utfordringer

En test av høy kvalitet for å screene kandidater på en effektiv måte

Med et høyt antall kandidater per ledige stilling, tok Eurofins kontakt med Cubiks på leting etter en valid evnetest som kunne bli tatt i bruk ved preseleksjon for å automatisk filtrere ut de minst passende kandidatene. Hos Cubiks så Eurofins etter en assessment og et partnerskap som ville passe med kjerneverdiene deres, kompetanse og kvalitet. Videre hadde tilbakemeldinger fra kandidater indikert at den nåværende screeningprosessen ikke ga et positivt inntrykk, så Eurofins trengte en partner som kunne forbedre kandidatopplevelsen. 

Løsninger

Cubiks' evnetester gjør deltagerene engasjerte

Cubiks jobbet tett med Eurofins og implementerte evnetesten sin i selskapets preseleksjonsprosess. Denne grundige assessmenten vurderer evnene til hver kandidat, samtidig som den tilbyr dem en utfordrende og engasjerende erfaring. Ved å tilby en test som er intellektuelt stimulerende for kandidaten, kan Eurofins få vist frem fokuset sitt på kvalitet og kompetanse helt fra starten av rekrutteringsprosessen. 

Resultater

Assessmenter identifiserer de beste kandidatene og reduserer HR sin arbeidsmengde

Cubiks sin evnetest har gitt Eurofins et nøyaktig og reliabelt verktøy for å vurdere kandidatenes kognitive evner. Ved å benytte seg av en evnetest i begynnelsen av seleksjonsprosessen har Eurofins opplevd en dramatisk reduksjon i tiden brukt på intervjuer. Nå er det kun de mest passende personene som når intervjuestadiet, og dermed er det mer tid for rekrutterere til å bli kjent med de aller beste kandidatene ansikt til ansikt.