D&B Benelux

"Nøkkelen til programmets suksess var i en kombinert tilnærming som inkluderte HiPos og linjeledere. Det innledende programmet ble styrket av en lederskapsutvikling som fokuserte på 'linjeledere som veiledere', og å gi de verktøyet til å opprettholde veksten til disse HiPos i fremtiden. Denne måten å jobbe på har forankret vår nye tilnærming til talentutvikling og til å beholde talenter innad i D&B."

Cubiks har jobbet med D&B Benelux i mer enn 6 år, hovedsaklig med å integrere PAPI i selskapets rekrutteringsprosess. Som en videreføring av suksessen til dette HR-partnerskapet spurte D&B Cubiks om de kunne hjelpe til med å øke deres fokus på personutvikling og forsikre at de ansatte får de beste mulige utviklingsmulighetene. 

Internasjonalt fotavtrykk

Internasjonalt fotavtrykk

D&B er en verdensledende tilbyder av global forretningsinformasjon, verktøy og innsikt

Børsnotert

Børsnotert

D&B har et globalt nettverk av kontorer og strategiske partnere, og er listet på børsen i New York

Lokal ekspertise

Lokal ekspertise

Med rundt 100 ansatte i Belgia har D&B Benelux en omsetning på over 500 mill. kr.

Utfordringer

HR teamet til D&B i Belgia spurte om Cubiks kunne være med på å forbedre utviklingsprosessen deres. Tilbakemeldinger fra de ansatte tydet på at det var noe misnøye med støtten som var tilgjengelig for karriereplanlegging. Med begrensede muligheter for vertikal karrierevekst var det viktig at utviklingsaktivitetene ble laget for å ta hensyn til alternative perspektiver på vekst. 

HR-teamet ønsket å gjøre noe med situasjonen, de var bekymret for at ansatte uten tilstrekkelig utviklingsstøtte kunne bli demotiverte. Cubiks ble bedt om å lage et initiativ som kunne motivere ansatte til å utforske styrkene og utviklingsområdene sine fra nye ståsteder, og ta eierskap over planleggingen av sin personlige utvikling. 

Løsninger

Cubiks jobbet nært med den Belgiske HR sjefen i tillegg til interessenter på tvers av forretningsområdet for å skape en skreddersydd 360, innledningsvis for ansatte med høyt potensiale og ledelsen hos Benelux. Dette multi-rater vurderingsverktøyet ble tilpasset slik at det inkluderte D&B's egne lederskapskompetanser. 

For å følge opp dette, lagde Cubiks et rammeverk for en personlig utviklingsplan. Denne ble utformet for å promotere bevissthet rundt tilgjengelige utviklingsmuligheter ved å oppmuntre folk til å utforske horisontal bevegelse innad i karrierene deres og utvide erfaringen sin. 

Resultater

Som en frontfigur for ledelsen av det nye Cubiks 360-prosjektet, var det viktig at HR sjefen hadde det som trengtes for å implementere den på en effektiv måte. Cubiks utviklet et skreddersydd opplæringskurs for henne som blant annet inkluderte å skape sin egen personlige utviklingsplan. Hun var også med på å gjennomføre flere tilbakemeldingssamtaler for en testgruppe sammen med en konsulent fra Cubiks, som veiledet henne med tilnærmingen sin. 

For å maksimere suksessen til initiativet, utviklet Cubiks også et praktisk opplæringskurs for Linjeledere. Dette endags-programmet var utformet rundt en veiledningsstil som skulle foregå på jobben, og dekket:

  • Å sikre at de ansatte var med på initiativet
  • Støtte ansatte med personlig utvikling og selvrealisering
  • Støtte deltakere med å utvikle og følge opp personlige utviklingsplaner

Deltagere i programmet har rapportert at de setter pris på tilbakemeldingene og verdsetter innsikten som kommer fra prosessen. Dette har hjulpet til med å få konstruktive tilbakemeldinger og et fokus på utvikling til å bli en del av D&B's kultur i større grad enn før. Selskapet vil nå bygge på suksessen til dette initiativet ved å sende det ut på tvers av Belgia.