Carrefour

"Vår Talent Indikator, som er utviklet i samarbeid med Cubiks, har tillatt oss å identifisere mer enn 90 unge talenter i løpet av de første to årene."

Carrefour Hypermarked Frankrike, som har over 5,000 ansatte ledere, bestemte seg nylig for å forbedre prosessen sin for å oppdage talenter, spesielt hos sine yngste ledere. For å hjelpe til med å oppnå dette, samarbeidet selskapet med Cubiks, som utformet et skreddersydd Carrefour Talent Indikator verktøy. 

Over 400,000 ansatte

Over 400,000 ansatte

110,000 ansatte i Frankrike

Partner over lang tid

Partner over lang tid

Cubiks har jobbet med Carrefour i over ti år

Oppdage talenter

Oppdage talenter

Carrefour ba Cubiks om å forbedre prosessen deres for å oppdage talenter

Utfordringer

Carrefour Hypermarked Frankrike ville være proaktive i å oppdage talenter for fremtidige butikksjefstillinger. Selskapets mål var å identifisere personer som har evnene som skal til for å ha en utvikling på to nivåer innenfor Carrefours ledelsesskala over en periode på under fem år. 

Løsninger

Cubiks jobbet i et nært partnerskap med Carrefour for å utvikle en skreddersydd Talent Indikator, et nettbasert spørreskjema som vil gi struktur for å identifisere talenter og gjøre prosessen pålitelig. Dette verktøyet ville utfylle de eksisterende karrierehåndterings- og medarbeidersamtaleprosessene, og forsikre seg om at talentidentifiseringen forblir objektiv.  

Resultater

Talent Indicator er nå helt integrert i Carrefour Hypermarked Frankrike sine talenthåndterings- og talentutviklingsprosesser. I 2010 hjalp Talent Indikatoren til med å identifisere 58 av 212 ledere som ledere med høyt potensiale, og i 2011 ble 33 av 81 ledere utvalgt. Disse ansatte med høyt potensiale hadde etter dette tatt del i skreddersydde treningsprogrammer, og rapportene fra Talent Indikatoren har hjulpet dem med å skape individuelle utviklingsplaner.