Bayer

“The Future Leadership Development Centre (FLDC) er et kraftig utviklingsverktøy for våre fremtidige ledere. Deltagere mottar tilbakemeldinger på sine styrker og utviklingsområder, og ledere får innsikt inn i veledningsstilen sin. Vårt partnerskap med Cubiks har vært en stor suksess. Vårt nære samarbeid har latt oss lage to veldig suksessfulle utviklingssentre, med to forskjellige nivåer av senioritet."

Bayer fokuserer HR strategien sin rundt å la alle de ansatte vokse. Organisasjonen lette etter en partner som kunne assistere med å standardisere prosessen for å identifisere og utvikle ledere på tvers av sitt multinasjonale foretak. Alle fremtidige ledere måtte blitt vurdert opp mot Bayers verdier, som er fastsatt i selskapets eget rammeverk for å identifisere potensiale. 

Med et globat fotavtrykk og omfattende erfaring i den farmasøytiske sektoren var Cubiks et naturlig valg for å støtte Bayer med dette prosjektet. Cubiks' suksessfulle historie med å levere utviklingssentre og å jobbe med ledere internasjonalt betydde at teamet kunne stille med den ekspertisen som Bayer så etter for dette prosjektet.  

Flere forretningsområder

Flere forretningsområder

En multinasjonal organisasjon som jobber innenfor helse, jordbruk og høyteknologiske polymerer

Global størrelse

Global størrelse

Over 113,000 ansatte verden over med salg på omtrent €40.2 milliarder per år

Lokal ekspertise

Lokal ekspertise

Bayer Frankrike omsetter for over €1.6 milliarder per år, og har omtrent 3.200 ansatte

Utfordringer

Som et viktig strategisk program, trengte 'Future Leader Development Centres (FLDC)' kredibilitet på tvers av organisasjonen og aksept fra en rekke interessenter. Cubiks nåtte utvise et svært høyt nivå av profesjonalisme når det kom til å implementere denne allerede veletablerte metodologien. 

Cubiks teamet trengte å være fleksible i forhold til dette prosjektet, da de måtte gjennomføre flere forskjellige roller innenfor utviklingssenter-prosessen (f.eks. hovedvurderer, rollespill-deltager, tilrettelegger), samtidig som de måtte levere assessmenter, rapporter og tilbakemelding innenfor et tett tidsskjema.

Løsninger

Cubiks arbeidet sammen med Bayer for å levere en harmonisk tilnærming til utviklingssentre basert på beste praksis, på tvers av alle land hvor Bayer er representert. Dette inkluderte: 

  • Trening for Bayers ledere
  • Workshops for kandidater som er involvert i utviklingssentrene
  • Diskusjoner med ledere etter hver øvelse, for å vurdere prestasjoner og for å komme til en enighet om hver nøkkelkompetanse 
  • Samarbeider med Bayer for å integrere alle assessment-resultatene i rapporter
  • Kontinuerlig tilbakemelding til kandidatene gjennom hele to-dagers prosessen
  • Støtter Bayer med planlegging og fasilitering av utvilingssentre

Resultater

Deltagere, linjeledere og også Bayer sitt HR-team har alle rapportert at FLDC var en veldig positiv erfaring. HR-teamet fikk muligheten til å vokse videre i sin rolle som en strategisk business partner, og viser evnen sin til å forstå utfordringer og gjennomføre nødvendige tiltak for å bidra til selskapets suksess. De positive resultatene fra dette prosjektet førte til at HR-teamet implementerte denne tilnærmingen på tvers av flere sektorer hos Bayer. 

  • Bayer ble kåret til 'Beste Arbeidsgiver i Frankrike', og FLDC var en sentral faktor for dette
  • Deltagere fra FLDC setter pris på innsikten de har fått fra denne prosessen, hvor de har fått utviklet personlige utviklingsplaner for å hjelpe dem med å nå målene sine
  • Ledere fra Bayer har fått utviklet vurderer- og tilbakemeldingsegenskapene sine, og fått en dypere forståelse for hva selskapet er ute etter hos en fremtidig leder.