Audi

"Med Cubiks fant vi et team som forstår forretningsimplikasjonene av hva som må oppnås, og som utviste fleksibiliteten til å sørge for at alle interessenter hadde en engasjerende og positiv erfaring."

Som en del av dne globale Audi 2020 strategien, er selskapets mål om å 'glede kunder over hele verden' sentralt. Audi Belgia så at de trengte å etablere en strategi for etterfølgelse av ledere hos sine forhandlere for å jobbe mot å oppå dette målet. Eksisterende forhandlere var ofte for travle med det daglige operasjonelle arbeidet med å håndtere flere merker til å fokusere på Audi og forberede de dyktigste fra den neste generasjonen på mer ledende stillinger. 

Cubiks sitt internasjonale fotavtrykk og ekspertise gjorde oss til en naturlig partner for å assisstere Audi Belgia med å omforme den globale strategien til et lokalt initiativ.

Mulitnasjonal suksess

Mulitnasjonal suksess

Audi Gruppen opererer på fire kontinenter

En velkjent merkevare

En velkjent merkevare

Fortreffelighet er i Audi's DNA

Global arbeidsstyrke

Global arbeidsstyrke

Over 80,000 ansatte på verdensbasis

Utfordringer

Det var viktig å det å velge fremtidige ledere fokuserte på konseptet 'fornøyde kunder'. En ny 'Audi-Leder'-rolle ble opprettet for å omfatte dette, med jobbkompetanser basert på organisasjonens mål om å bli en verdensledende førsteklasses merkevare. 

Ved å justere rollen til Forhandlerene kunne ansvaret for forretningsstrategien forbli hos disse erfarne personene, mens de nye Audi-Lederene ville representere merkevaren og fokusere på den daglige driften av Audi hos hver Forhandler.

En sentral hindring for dete prosjektet var å sammenfatte den nye rollens kompetanseprofil på tvers av forretningsområdet til Audi i Belgia. Cubiks samarbeidet med interessenter hos Audi for å kartlegge og sammenfatte de 23 kompetansene som var påkrevd fra Audis hovedkvarter i Tyskland, til 8 essensielle kompetanser som man ble enige om for Belgiske Forhandlere. 

Når det ble enighet om disse sentrale kompetansene, ble en ny jobb-beskrivelse utviklet for den nye Audi-Lederen. 

Løsninger

For å grundig utforske en kandidat sine evner og kvaliteter blir de først bedt om å svare på en rekke med nettbaserte vurderinger. 

  • PAPI 3 Salg og ledelse: Utforsker arbeidsstil og arbeidsrelatert personlighet
  • Cubiks Team Role Questionnaire: Ser på hva slags rolle en person foretrekker innenfor et team
  • Evnetester: Utforske numeriske og verbale resonneringsevner

 

Ved assessment senteret gjennomførte deltagere i samarbeid med Cubiks sine konsulenter et kompetansebasert intervju, fokusert på Audis kompetanser. Kandidater har også en mulighet til å vise sine praktiske evner ved et rollespill for ledere og en businesscase som er laget for Audi. 

Etter dette får deltagerene tilbakemeldinger på prestasjonene sine, samt en diskusjon rundt PAPI personlighetsprofilen sin. Disse kontinuerlige tilbakemeldingsmøtene er essensielle for kredibiliteten til prosessen med kandidater i tillegg til de eksisterende Forhandlerene.

Audi sine Distriktsledere blir inkludert i tilbakemeldingen, og jobber sammen for å utforme en treningsplan for suksessfulle Audi-Ledere. Siden mange deltagere er interne kandidater er det viktig at de som ikke er suksessfulle mottar konstruktive tilbakemeldinger og at avgjørelsene som blir tatt blir forklart grundig.

Resultater

Audi Forhandlere har rapportert at deres nye Ledere har tillatt dem å dedikere mer av tiden sin til strategi og til å utforske fremtiden til deres avtaler med Audi. De har full tillit i kvaliteten til disse nye ansettelsene og deres evne til å promotere Audi-merkevaren. 

Dette initiativet ble lansert i 2012, og hadde som mål å ansette 68 Audi-Ledere til utgangen av 2018. Så langt har 48 nye Audi-Ledere blitt ansatte, og prosessen er pågående. 

Dette prosjektet med Audi førte til at Cubiks ble tildelt 'Best People Assessment and Testing company'-prisen i Belgias 'HR Excellence Awards' i 2015.