Eurofins

“Cubiks sine assessmenter hjelper oss med å få frem Eurofins sine verdier. De gir oss pålitelige og tydelige resultater. Vi føler at det ikke finnes noen bedre evnetest, og vårt inntrykk av kandidaten passer til de faktiske resultatene. Vi har full tillit til testresultatene og får raskt og enkelt tilgang til dem, noe som sparer mye tid når vi er i en seleksjonsprosess.”

UK Civil Service Fast Stream

"Cubiks' SJT har vært et svært verdifullt tillegg til vårt 'Fast Stream' testprogram. Det har levert en relevant, robust og engasjerende assessment som gir et viktig fremskritt for tilnærmingen vår, og fanger opp elementer av rollen til nyutdannede, utfordringer og høydepunkter."

Tata Steel

“Ved å bruke PAPI er det enklere for oss å nå kjerneproblematikken, og kan fokusere bedre på karaktertrekk som er essensielle for en stilling. Våre intervjuer er mer effektive, og vi kan informere linjelederene våre om potensielle utfordringer. Vi verdsetter Cubiks for deres praktiske og velutformede produkter, med rask of profesjonell service."

Knauf Insulation

"360'en er et kraftig tilbakemeldingsverktøy og en viktig del av vår bærekraftige ansattstrategi. Den tillater oss som et selskap å støtte opp under kontinuerlig utvikling, rettet mot virkelige og konkrete individuelle styrker, i tillegg til å utvikle fleksibliteten hos lederene våre og skape en tenkemåte som ønsker endring velkommen når fremtidige utfordringer skal håndteres."

Foreningen for Alzheimers

"Cubiks innførte struktur og objektivitet til en svært kompleks fase av 'Adapting to Deliver', vårt endringsprogram. Deres tilnærming var objektiv og tilsynelatende enkle, noe som tillot oss å oppnå likevekt og kontinuitet på tvers av alle de mangfoldige rollene som er påvirker av endring."

Audi

"Med Cubiks fant vi et team som forstår forretningsimplikasjonene av hva som må oppnås, og som utviste fleksibiliteten til å sørge for at alle interessenter hadde en engasjerende og positiv erfaring."

D&B Benelux

"Nøkkelen til programmets suksess var i en kombinert tilnærming som inkluderte HiPos og linjeledere. Det innledende programmet ble styrket av en lederskapsutvikling som fokuserte på 'linjeledere som veiledere', og å gi de verktøyet til å opprettholde veksten til disse HiPos i fremtiden. Denne måten å jobbe på har forankret vår nye tilnærming til talentutvikling og til å beholde talenter innad i D&B."

Deloitte

"Med Etray kan vi vurdere et ubegrenset antall av kandidater 24/7, og dette har redusert tiden vi bruker på ansettelser med minst to uker. Kandidater synes at prosessen er rask og effektiv, og setter pris på fleksibiliteten og den umiddelbare responsen, spesielt på innboks-nivået."

Pages

Carrefour

"Vår Talent Indikator, som er utviklet i samarbeid med Cubiks, har tillatt oss å identifisere mer enn 90 unge talenter..."

L’Oréal Benelux

"Etter hvert møte mottok vi positive tilbakemeldinger fra deltagerene. For å sitere noen få: 'Innsiktsfullt', 'En øy..."

Bayer

“The Future Leadership Development Centre (FLDC) er et kraftig utviklingsverktøy for våre fremtidige ledere. Deltage..."

En ledende detaljhandler i Storbritannia

"Vi ønsket at rekrutteringsprosessen skulle være mer karakteristisk enn en standardløsning, og helt fra begynnelsen a..."

Subsea 7

"Resultatene fra Subsea 7 sin Talent Indikator har blitt brukt i 'Global Explorer'-programmet, og gitt innsikt som forbe..."

ArcelorMittal

"Det var svært viktig at partneren vi valgte hadde et globalt fotavtrykk som passet til vårt eget, og i tillegg har fl..."

Groupama

"Ved hjelp av PAPI har HR-avdelingen vår ved Groupama Northeast fått forbedret objekiviteten sin rundt de interne og ..."

Deloitte

"Med Etray kan vi vurdere et ubegrenset antall av kandidater 24/7, og dette har redusert tiden vi bruker på ansettelser..."

D&B Benelux

"Nøkkelen til programmets suksess var i en kombinert tilnærming som inkluderte HiPos og linjeledere. Det innledende pr..."

Audi

"Med Cubiks fant vi et team som forstår forretningsimplikasjonene av hva som må oppnås, og som utviste fleksibilitete..."

Pages