Evaluering av potensiale

Få innsikt i dag om fremtidige talenter

Effektive metoder for å identifisere potensiale, spiller en viktig rolle i alle gode talentutviklingsprosesser. Hvorvidt du ønsker å finne de uoppdagete talentene i dine arbeidsstyrke, planlegge initiativer for å akselerere utviklingen hos dine ansatte, eller hvis du ønsker å utforske potensiale når du velger ut kandidater, så kan vi finne en løsning for deg. 

Våre øvelser for assessment av potensiale er enkle å implementere og enda enklere å fullføre, og kombinerer nøyaktige resultater med rapporter som er umiddelbart tilgjengelige. De er også ideelle for succession planning.

Med forskningsbaserte løsninger som Talentindikator, vil det å slå seg sammen med oss sikre at fremtidig potensiale ikke vil gå uoppdaget.

 

 

Talentindikator

Oppdag potensialet blant dine medarbeidere

Å tiltrekke, beholde og utvikle det riktige talentet kan hjelpe med å sikre langsiktig suksess for enhver organisasjon, liten eller stor. Faktisk, så er det å identifisere uoppdaget potensiale blant dine nåværende medarbeidere ofte mer vellykket og kostnadseffektivt enn å rekruttere eksternt.

 

Med Talentindikator kan du:

One

Evaluere en persons potensiale til å lykkes i en mer kompleks rolle

Identifisere ubenyttet talent i din organisasjon og skap effektiv succession planning

Finne og utvikle framtidige ledere

Med bruk av et omfattende nettbasert tilbakemeldingsspørreskjema, samler Talentindikator 'kandidat spesifikke' meninger fra et utvalg av overordnede kolleger - og samler svarene i en samlet talent-skår for hver deltager.  

Den er vitenskapelig, svært nøyaktig og integreres enkelt i deres eksisterende program for prestasjonsevaluering. Identifisering av potensiale har aldri vært lettere.  

Kort fortalt

Vitenskapelig forankret evaluering for talent utvikling basert på psykometrisk ekspertise

Identifiser talent tidligere i deres karriere for å støtte utvikling

Evaluer det langsiktige potensialet hos nyansatte

Fokusert nettbasert spørreskjema for rask og enkel evaluering

Omfattende rapportering via Cubiks Online

Kulturelt sensitiv, support på lokale språk for globale organisasjoner